1. - 3. trinn

Pedagogisk personell på lilleskola

Organisert etter trinn

Trine Lise Sletteng

Kontaktlærer 1A

Margrethe Olsson

Kontaktlærer 1B

E-post: margrethe.olsson@narvikskolen.no

Elin Eilertsen

Trinnlærer 1.trinn

Marit Santi

Kontaktlærer 2A

Hans-Anders Schjelderup

Kontaktlærer 2B

Ørjan Pettersen

Kontaktlærer 3A

Kamilla Nilsen

Kontaktlærer 3B

E-post: kamilla.nilsen@narvikskolen.no

Lill Heidi Fossem

Trinnlærer 3. trinn