4. - 7. trinn

Pedagogisk personell på storskola

Anne Lise Jenssen

Faglærer og teamleder

4. trinn

Steinar Johannessen

Kontaktlærer 4A

Katrine Sten

Kontaktlærer 4B

Berit Berntsen

Kontaktlærer 4C

Hege Skarsfjord

Trinnlærer

5. trinn

Moy Greger Sivertsen

Kontaktlærer 5A

Kristine Evjen

Kontaktlærer 5B

Hege Sørdal Skarsfjord

Faglærer 5. trinn

6. trinn

Jonas Jenssen

Kontaktlærer 6A

Katrina Nilsen

Kontaktlærer 6B

Gøril Sollund Anthonsen

Faglærer 6. trinn

Ole Petter Høgset

Faglærer 6. trinn

7. trinn

Øyvind Sten

Kontaktlærer 7A

Pål Wangberg

Kontaktlærer 7B

Hege Marie Pedersen

Faglærer 7. trinn

Lilly Eriksen

Faglærer 7. trinn

Therese Lie Dalmo

Faglærer 7. trinn og IKT veileder