Ankenes skole

SKJEMA OG INFORMASJON

Narvik kommune har kjøpt inn et nytt skoleadministrativt system, som fra 01.01.2019 skal benyttes av alle barne- og ungdomsskoler i kommunen. 

    Systemet heter Visma Flyt Skole. 

Visma Flyt Skole er en moderne skytjeneste for skoleadministrasjon. Løsningen digitaliserer en rekke prosesser knyttet til læreres og elevers skolehverdag, og bidrar til et bedre samarbeid mellom skole og hjem. 

For litt overordnet informasjon om systemet kan du se på leverandørens nettsted: https://www.visma.no/skoleadministrasjon/grunnskole/foresatte/ 

Når du som foresatt skal benytte løsningen åpner du internettsiden https://skole.visma.com/Narvik og logger på med din personlige BankID. Du vil da få tilgang til informasjon og tjenester tilknyttet dine barn. 

Noen av de viktigste funksjonene du vil benytte er: 

● Fraværsoversikt og fraværsvarsling 

● Søknad om permisjon og andre søknader og dokumenter 

● Karakterer 

● Digital kommunikasjon mellom skolen og deg 

● Informasjon om grupper og lærere 

● Lenker til viktig informasjon som skolen ønsker å dele med hjemmet 

● Søknad om SFO, og informasjon om fakturering og tilstedeværelse 


Tilknyttet løsningen finnes det også en app for foresatte. Denne heter “Min Skole” og er levert av Visma. Denne kan også benyttes i tillegg til nettsiden over. For mer informasjon om denne se http://google.com

Hvis du opplever problemer, ta kontakt med administrasjonen på din skole. 


Desember 2018 Narvik kommune