Info: Skolebytte

Rutine: Skolebytteregler for Narvikskolen § 8-1

1 Hjemmel

(opplæringslova), § 8-1 Skolen,

2 Formål

• Skolebytterutine for Narvik kommunes grunnskoler er et virkemiddel for å kunne ivareta bestemmelsene som gir elevene rett til å gå på den nærmeste skolen og til å fravike dette etter søknad (jf. opplæringsloven § 8-1), på en best mulig måte og sikre likebehandling i alle kommunes grunnskoler

3. Vilkår for behandling av søknader om skolebytte.

A. Søknad om skolebytte sendes den skolen det søkes til;

– Rektor ved den skolen det søkes til fatter vedtak i søknader om skolebytte.

B. Bostedets nærhet til skolen. Nærskoleprinsippet er styrende.

Forhold som må tas hensyn til:

- Et barn kan bare ha en bostedsadresse.

- Trafikk- og sikkerhetsmessige forhold.

- Sosiale og/eller medisinske forhold

- Ønske om at barnet skal komme i et nytt miljø

- Praktiske hensyn

- Nærhet til foresattes arbeidssted, søskens barnehage m.m

Forvaltningsloven kap IV og V

Opplæringsloven § 15-2

Skjema

skolebytte: sites.google.com/narvikskolen.no/oppvekst-narvik-kommune-no/skole/melding-om-skolebytte