Ankenes skole

      SKOLEMILJØ

Ankenes skole arbeider i overenstemmelse med Olweusprogrammet mot mobbing og antisosial atferd. Skolen er sertifisert Olweus-skole. 

Olweusprogrammet mot mobbing og antisosial atferd er et tiltaksprogram til bruk i skolen. Hovedmålet er å forebygge mobbing og skape et trygt og godt læringsmiljø for alle, og å redusere eksisterende mobbeproblemer