Ankenes skole - nyheter

Korona: Tiltaksnivået i barnehager og skoler skal igjen bestemmes lokalt

Regjerningen opphever det forskriftsfestede nasjonale gule og røde tiltaksnivået som ble innført før jul. Trafikklysmodellen beholdes, og barnehager og skoler skal fortsatt drive smittevernfaglig forsvarlig, noe som betyr minimum grønt nivå.

Kommunene må nå gjøre egne vurderinger av situasjonen lokalt, og beslutte tiltaksnivå.

Regjeringen har likevel noen anbefalinger: grønt nivå for videregående skoler og voksenopplæringen, og gult nivå for barnehager og grunnskoler hvis den lokale situasjonen tilsier det.

Endringene trer i kraft fra midnatt natt til 15. januar. Det betyr at første mulige dag med endret tiltaksnivå er mandag 17. januar.

Les mer på udir.no.Tusen takk fra Ankenes skole til Ankenes FAU.

Ankenes skole har fått en koselig nyttårsgave fra Ankenes FAU.

Akebrett til storskolen og leker/bøtter og akebrett til Lilleskolen.
God jul og godt nyttår ønskes til elever, foresatte og lærere ved Ankenes skole.

Skolen starter opp igjen den 4 januar.


Innskriving av nye 1.klassinger til skoleåret 2022-23


Innskrivingen vil være åpen f.o.m. 15. - 30. november 2021.

For veiledning, se hjemmesiden til Narvik kommune.


Ankenes skolekorps på besøk

2.-5. trinn fikk demonstrert ulike instrumenter som et ledd i vervekampanje til skolekorpset.

Informasjon og flytskjema angående Covid 19

2021-09-25-flytskjema-symptomer-gjenapning (1).pdf
_Informasjon pr 27.09.2021 (1).pdf


Besøk av Ravi på skolen

Fantastisk fin konsert, alle elevene fra 1-7 trinn var med å sang.

Takk for besøket, Ravi


Skolerute for skoleåret 2021/2022

Vedtatt skolerute som gjelder for alle kommunale grunnskoler i Narvik.

Skoleruta


Velkommen til nytt skoleår

Jeg ønsker alle elever velkommen til nytt skoleår.

Skolestart vil være 23. august.

 • 1. trinn møter kl. 11:30 -13:00 i skolegården på lilleskola

 • 2. - 3. trinn møter kl. 08:30 -11:00 i skolegården på lilleskola

 • 4. 7. trinn møter kl 08:30 - 11:00 i skolegården på ungdomsskolen

Jeg vil ønske alle elever på 8. og 10. trinn lykke til på Narvik ungdomsskole (NUS).

Avgangselever fra 10. trinn ønskes lykke til med videre skolegang.

Rektor

Vera Olaussen


Nå kan foresatte for 1-7. trinn bestille melk fra skolelyst, vi starter opp med melkelevering fra den 30 august.

Følg linken og logg inn:

https://www.skolelyst.no/God påske ønskes fra Ankenes skole!

Håper alle holder seg friske, så sees vi etter påske,

onsdag 7 aprilSkriftlig eksamen avlyst

Skriftlig eksamen 2021 er avlyst

Publisert 08.02.2021

Alle skriftlige eksamener i grunnskolen og alle skriftlige eksamener for videregående skole er avlyst på grunn av koronasituasjonen. - Nå får elevene og lærerne mer forutsigbarhet og kan bedre bruke tiden fram mot sommeren, sier Melby.

Lokalgitt muntlig eksamen for elever på 10. trinn i grunnskolen og lokalgitt muntlig eksamen for elever på VG3 skal avvikles.

For å sikre elevenes rettsikkerhet jobbes det med en ordning hvor en ekstern lærer deltar i sluttvurderingen.

Departementet har videre bestemt at for de fleste elevene skal standpunktkarakterene settes i uke 23. For de som skal opp til muntlig eksamen, skal standpunktkarakteren settes i uke 22.

Privatister og elever som trenger skriftlig eksamen for å få vitnemål, skal få mulighet til å avlegge eksamen.

I pressemeldingen fra Regjeringen står det følgende om beslutningen:

Dette er beslutningen om eksamen våren 2021:

 • Alle skriftlige eksamener avlyses for elever.

 • Alle muntlig-praktiske og praktiske eksamener avlyses for elever.

 • Lokalgitt muntlig eksamen for 10. trinn gjennomføres.

 • Lokalgitt muntlig eksamen for VG3 gjennomføres.

 • Privatister og elever med behov for eksamen for å få vitnemål og fag- og svennebrev skal ha eksamen. Elever med rett til ny, utsatt og særskilt eksamen våren 2021gjennomfører eksamen sammen med privatistene.

 • Fag- og svenneprøver avlyses ikke, men gjennomføres etter gjeldende smitteverntiltak.

 • Standpunktkarakterer for alle fag det ikke er muntlig eksamen i settes i uke 23.

 • Standpunktkarakterer i fag der det er muntlig eksamen, settes i uke 22. Skal gjennomføres.

 • Det ses på muligheter for å organisere en annen type ekstern vurdering for elever som ikke får eksamen.

Beslutningen om å avlyse eksamen er i hovedsak begrunnet med at elevene, på grunn av den pågående situasjonen, kan ha fått et svært ulikt opplæringstilbud. Det vises blant annet til at elever ved skoler som har hatt rødt nivå over tid kan ha fått et mindre godt tilbud enn andre elever.Korona

Koronasituasjonen januar 2021

For å begrense økning i smitten i januar har regjeringen besluttet at alle landets ungdomsskoler og videregående skoler skal gå over til rødt nivå uavhengig av det lokale smittenivået. Barnehager og barneskoler står på samme nivå som før jul - gult.


Innskriving av nye førsteklassinger til skoleåret 2020-2021

Innskriving av elever som er født i 2015 og skal starte i 1. klasse skoleåret 2021-2022.

Årets nye 1.klassinger vil få informasjon fra skolen som barnet skal gå på. Som foresatt må du også logge deg inn i Visma Flyt Skole som er Narvik kommunes skolesystem.

Innskrivingen vil være åpen f.o.m. 15. - 30. november 2020.

For å benytte løsningen åpner du internettsiden https://skole.visma.com/Narvik og logger på med din personlige BankID.

Når du har logget deg inn vil du få opp skolen som ditt barn skal gå på, og opplysninger om deg og ditt barn. Her kan du som foresatt legge til og endre opplysninger om deg som foresatt.

Samtykke

For å samtykke til at barnet ditt tar imot skoleplass ved den tildelte skolen må du trykke på knappen samtykke og deretter ja. Ønsker du derimot ikke den tildelte plassen, svarer du nei, men må i tillegg sende en melding om årsak til dette.

Søknad om SFO - plass gjøres også på Visma Flyt Skole

Søknadsfristen er 1. mars 2021.

Hvis du opplever problemer, ta kontakt med administrasjonen på din skole eller kommuneadmin i Visma Flyt skole, Rachel Ervland, rachel.ervland@narvik.kommune.no.

Webinar for foresatte

Mobbeombudet i Nordland arrangerer i samarbeid med mobbeombudene i Troms og Finnmark, et webinar for foreldre under tittelen «Kan mammer og pappaer være med å stoppe mobbing?»

Webinaret er åpent for alle på Teams – deltakerlenke er:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjM2ZWM4NzUtOTNlMi00YzRiLTg4MjUtMGZmNDk3NWZhM2Jk%40thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22%3A%22d62bf962-1f38-4773-9b41-fbf6ada6e81e%22%2C%22Oid%22%3A%22aa757bf6-ad60-4bd9-a562-88496254cff7%22%2C%22IsBroadcastMeeting%22%3Atrue%7D
HØSTFERIE

Ankenes skole har høstferie fra og med onsdag 07 oktober til og med fredag 09 oktober. Vi ønsker alle elever og foreldre en riktig god høstferie. SFO vil være åpent som vanlig.

SFO - planleggingsdager 2020-2021

Planleggingsdagene vil være 20 november 2020, 06 april og 14 mai 2021.

Disse dagene vil SFO Ankenes være stengt.Velkommen til nytt skoleår

Det vil bli noen endringer fra nytt skoleår i forhold til lærere og fagarbeidere/assistenter. Neste års 5. trinn vil få nye lærere, da årets lærere skal starte med høstens 1. trinn. Det vil komme en egen mail til alle foresatte ved 5. trinn på Visma flyt skole.

Kontaktlærerne på de ulike trinn vil være de samme som i år, men det vil komme noen nye trinnlærere. Mer info om dette kommer på høstens ukeplaner.

Jeg vil ønske alle elever på 7. trinn lykke til på Narvik ungdomsskole (NUS).

Avgangselever på 10. trinn ønskes lykke til med videre skolegang.

Skolestart til høsten vil være 17. august.

 • 2. - 10. trinn møter kl. 08:30 -10:30

 • 1. trinn møter kl. 11:30 -13:00 i skolegården på lilleskola

Vil med dette ønske alle elever og foreldre en riktig god sommer !

Rektor

Vera Olaussen


Endring angående SFO - ferie

Det kommer nye SFO - vedtekter for Narvik Kommune som skal gjelde fra 01.08.20. Vedtektene skal opp til politisk behandling 18.06.20.

Alle SFO og barnehager skal ha ferie samtidig. Det vil si at fredag 03.07.20., vil være siste dag på SFO før ferien. Oppstart på SFO til høsten blir 03.08.20.


Helsesykepleierne er på jobb om du har spørsmål eller trenger noen å snakke med

Hei dere :)

Selv om skolen nå er stengt, kan du fortsatt få tak i helsesykepleier. Hvis du har spørsmål eller trenger noen å snakke med, tar du kontakt på telefon.

Ring eller send SMS til: 99433230 for å nå helsesykepleier Line

Ring eller send SMS til: 9100613 for å nå helsesykepleier Kjersti Halset

Informasjon til barn og ungdom om Koronavirus

Mange barn og unge har spørsmål om koronavirus, og Helsedirektoratet har laget en film som retter seg mot barn og unge. I filmen svarer Helen (lege i Helsedirektoratet) på spørsmålene fra Hermine på 13 år.Ny ledelse på Ankenes skole

Vera Olaussen er tilsatt som rektor ved Ankenes skole fra og med 1. mars.

Kjell Arne Flakken tiltrer som avdelingsleder ved barneskolen.

Halvor Bentsen konstitueres som avdelingsleder ved ungdomsskolen ut skoleåret.


Med vennlig hilsen

Halvar Nilssen

Avtroppende rektor, Ankenes skole

Medietilsynets veiledning til foreldre om barn og ungdom og sosiale medier


Vel verdt å ta en titt innom om du lurer på noe om barnets digitale liv! Gode råd og informasjon.

https://medietilsynet.no/barn-og-medier/