Ankenes skole 

MATEMATIKKENS DAG

Fredag siste uke hadde 4.-7. trinn matematikkens dag. Elevene ble delt inn i grupper på tvers av trinnene og gikk fra stasjon til stasjon for å løse matematikkoppgaver. Elevene jobbet med matematikkspill, digital geometri, problemløsning og escape-room. 

Ankenes skole ønsker alle elever velkommen til innskriving                                              

              Velkommen til innskriving

Da er det tid for innskriving for deres barn som skal starte på skolen neste skoleår. Alle elevene er lagt inn på skoler etter hovedadresse fra folkeregisteret. Så hvis dere etter innlogging mener at dette er feil skole, ta kontakt med den aktuelle skolen som eleven er knyttet til.

 For å logge inn til selve innskrivingen, eller samtykket, må dere inn i appen Min skole. Se kommunens hjemmeside for mer informasjon: https://www.narvik.kommune.no/tjenester/skole-barnehage-og-sfo/aktuelt-skole-ogsfo/innskriving-av-nye-1-klassinger-til-skolearet-2022-2023.

Vi minner om at alle som starter i første klasse vil få utlevert skolesekk fra Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg (NFTU). Dette skjer som regel ved besøksdagen på vårparten. 

Merk at det er frist 1. mars for å søke om SFO-plass. Hvis du opplever problemer, ta kontakt med administrasjonen på din skole eller merkantile Oppvekst på telefon 76912900 eller mail skole.merkantile@narvik.kommune.no 

Med vennlig hilsen 

Vera Olaussen Rektor Ankenes skole Åsveien 47‐50 8520 ANKENES 

Ankenes skole ønsker alle elever og foresatte en riktig god sommer.                                              

              Velkommen til nytt skoleår

Skolen starter 22 august

   SFO har åpent fra den 01 august, åpningstider 07:00 - 16:15


Hilsen rektor på Ankenes skole


Gratis SFO for elever på 1. trinn høsten 2022

Regjeringen har besluttet at elever på 1. trinn skal få 12 timer gratis SFO fra høsten 2022.  

(https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2022-06-13-1014)


I Narvik kommune betyr dette at vi endrer på betaling for SFO-plass for elever i 1.trinn.


Halv plass vil koste kr. 0,-.

Hel plass endres til kr. 1883,-. 


Vi har endret på SFO-plass som allerede er søkt om slik at de stemmer overens med de nye forskriftene. 


Hvis det er noen som ønsker å endre sin plass med bakgrunn av den nye forskriften kan dette gjøres i endringssøknad til skolen. Dette gjøres i foresattportalen: https://foresatt.visma.no/narvik 


For de som ikke har søkt men nå ønsker plass så kan dette også gjøres på samme plass. Vi ber om er at dette gjøres innen 1.juli 2022 slik at skolene kan gjøre eventuelle tilpasninger i personalet. 


Har dere spørsmål angående SFO-plass i skolen kan dere ta kontakt med skolen dere søker til. Har dere tekniske spørsmål i forbindelse med søknad eller endringer kan dere ta kontakt med systemadministrator Oppvekst på mail: rachel.ervland@narvik.kommune eller telefon 95744312. Med vennlig hilsen


Rachel Ervland

Systemadministrator Oppvekst. 
Hei alle elever som skal begynne i 1. klasse høsten 2022

Ankenes skole ønsker deg hjertelig velkommen til skolen vår som elev på 1.trinnet til høsten. Vi håper at du kan komme til ”bli-kjent-dag” torsdag 02.06.22. Du er velkommen kl 11:30 – 13:00, da får du hilse på mange av de andre barna som skal gå på trinnet, og bli kjent i uteområdet til skolen. Hvis du skal gå på SFO, får du hilse på de som arbeider der også. Det vil ikke bli spisepause. 

Skolestart: 23.08.22 

Oppstart SFO: 01.08.22                                   Vi gleder oss til å bli kjent med deg! 

Hilsen oss ved Ankenes skole (Oppfordrer alle foresatte til å lese vedtektene for SFO) https://www.narvik.kommune.no/

 


God påske ønskes elever, foresatte og lærere ved Ankenes skole.Aksjon mot hodelus på skolen vår, uke 10

Folkehelseinstituttet oppfordrer alle landets skoler og barnehager til å delta på nasjonale halvårlige aksjoner mot hodelus som arrangeres årlig i uke 10 og 35. Vår skole skal delta i uke 10, helgen 12. og 13. mars. Vi håper alle elever på vår skole støtter opp om aksjonen slik at vi i fellesskap kan redusere luseplagen hos oss. 

Hvem bør sjekkes for hodelus? 

Skoleelevene, de ansatte på skolen og familiemedlemmene til barn og ansatte bør sjekkes for hodelus i aksjonsperioden. Jo flere som sjekker seg, dess flere vil kunne oppdage om de har lus og behandle seg slik at luseplagen reduseres.

Hvordan sjekke for hodelus? 

Du oppdager hodelus ved å gre håret med en lusekam (kan kjøpes på apotek). Det er viktig at du grer håret i hele dets lengde, og at du starter helt innerst ved hodebunnen. Folkehelseinstituttet anbefaler å gre i vått hår fordi vått hår hemmer lusas bevegelse. Du kan gjerne tilsette balsam for å lette kjemmingen. Tørk kammen med tørkepapir eller håndkle etter hvert drag og se etter lus. Når lusene har tørket, vil de begynne å bevege seg. Noen foretrekker å gre i tørt hår. Personen som gres bør da stå bøyd over et hvitt håndkle eller lignende, slik at lus som faller ned fra håret oppdages. Det viktigste tiltaket for å unngå hodelus er å sjekke ofte. Utover aksjonsperioden bør barna sjekkes for hodelus minst én gang i måneden, gjerne én gang i uka. • Se gjerne Folkehelseinstituttets instruksjonsfilm om hodelus-sjekk, som du finner på: www.fhi.no/lus

 Behandling mot hodelus 

Det finnes flere alternative behandlinger mot hodelus:

 Behandle med lusemiddel (kan kjøpes på apotek). NB! Det er viktig å følge pakningsvedlegget nøye. Midler som inneholder virkestoffet dimetikon har vist seg å ha god effekt. 

• Kjemme håret hyppig (daglig i 14 dager) 

• Klippe håret kortere enn 0,5 cm. 

Nyttig å vite Barn som har hodelus trenger ikke å være hjemme fra skolen eller barnehagen, men behandling bør komme i gang raskest mulig. Hodelus er ikke farlig, men det er plagsomt for den det rammer. Hodelus smitter ved hode-til-hodekontakt, og ikke via luer, kosedyr eller andre gjenstander. Alle kan bli smittet av hodelus, uavhengig av alder, hårtype osv. Lus blir raskt svekket når de er borte fra hodet. Det er derfor ikke nødvendig å vaske klær, hus og møbler.

FHI, folkehelseinstituttetSamenes nasjonaldag 6. februar

4. trinnet på Ankenes skole har arbeidet med et prosjekt om samisk kultur. De har laget ei flott utstilling og veggavis.Korona: Tiltaksnivået i barnehager og skoler skal igjen bestemmes lokalt  

Regjerningen opphever det forskriftsfestede nasjonale gule og røde tiltaksnivået som ble innført før jul. Trafikklysmodellen beholdes, og barnehager og skoler skal fortsatt drive smittevernfaglig forsvarlig, noe som betyr minimum grønt nivå.  

Kommunene må nå gjøre egne vurderinger av situasjonen lokalt, og beslutte tiltaksnivå. 

Regjeringen har likevel noen anbefalinger: grønt nivå for videregående skoler og voksenopplæringen, og gult nivå for barnehager og grunnskoler hvis den lokale situasjonen tilsier det. 

Endringene trer i kraft fra midnatt natt til 15. januar. Det betyr at første mulige dag med endret tiltaksnivå er mandag 17. januar. 

Les mer på udir.noTusen takk fra Ankenes skole til Ankenes FAU.

Ankenes skole har fått en koselig nyttårsgave fra Ankenes FAU. 

Akebrett til storskolen og leker/bøtter og akebrett til Lilleskolen.
God jul og godt nyttår ønskes til elever, foresatte og lærere ved Ankenes skole.

Skolen starter opp igjen den 4 januar.


Innskriving av nye 1.klassinger til skoleåret 2022-23


Innskrivingen vil være åpen f.o.m. 15. - 30. november 2021.

For veiledning, se hjemmesiden til Narvik kommune.


Ankenes skolekorps på besøk

2.-5.  trinn fikk demonstrert ulike instrumenter som et ledd i vervekampanje til skolekorpset.

Informasjon og flytskjema angående Covid 19

2021-09-25-flytskjema-symptomer-gjenapning (1).pdf
_Informasjon pr 27.09.2021 (1).pdf

Besøk av Ravi på skolen

Fantastisk fin konsert, alle elevene fra 1-7 trinn var med å sang. 

Takk for besøket, Ravi


Skolerute for skoleåret 2021/2022

Vedtatt skolerute som gjelder for alle kommunale grunnskoler i Narvik.

Skoleruta 


Velkommen til nytt skoleår

Jeg ønsker alle elever velkommen til nytt skoleår.

Skolestart vil være 23. august. 

Jeg vil ønske alle elever på 8. og 10. trinn  lykke til på Narvik ungdomsskole (NUS). 

Avgangselever fra 10. trinn ønskes lykke til med videre skolegang.

Rektor

Vera Olaussen


Nå kan foresatte for 1-7. trinn bestille melk fra skolelyst, vi starter opp med melkelevering fra den 30 august.

Følg linken og logg inn:

https://www.skolelyst.no/God påske ønskes fra Ankenes skole!

Håper alle holder seg friske, så sees vi etter påske,

 onsdag 7 aprilSkriftlig eksamen avlyst

Skriftlig eksamen 2021 er avlyst

Publisert 08.02.2021

Alle skriftlige eksamener i grunnskolen og alle skriftlige eksamener for videregående skole er avlyst på grunn av koronasituasjonen.  - Nå får elevene og lærerne mer forutsigbarhet og kan bedre bruke tiden fram mot sommeren, sier Melby.

 Lokalgitt muntlig eksamen for elever på 10. trinn i grunnskolen og lokalgitt muntlig eksamen for elever på VG3 skal avvikles. 

For å sikre elevenes rettsikkerhet jobbes det med en ordning hvor en ekstern lærer deltar i sluttvurderingen. 

Departementet har videre bestemt at for de fleste elevene skal standpunktkarakterene settes i uke 23. For de som skal opp til muntlig eksamen, skal standpunktkarakteren settes i uke 22. 

Privatister og elever som trenger skriftlig eksamen for å få vitnemål, skal få mulighet til å avlegge eksamen. 

I pressemeldingen fra Regjeringen står det følgende om beslutningen: 

Dette er beslutningen om eksamen våren 2021:

Beslutningen om å avlyse eksamen er i hovedsak begrunnet med at elevene, på grunn av den pågående situasjonen, kan ha fått et svært ulikt opplæringstilbud. Det vises blant annet til at elever ved skoler som har hatt rødt nivå over tid kan ha fått et mindre godt tilbud enn andre elever. Korona

Koronasituasjonen januar 2021

For å begrense økning i smitten i januar har regjeringen besluttet at alle landets ungdomsskoler og videregående skoler skal gå over til rødt nivå uavhengig av det lokale smittenivået.  Barnehager og barneskoler står på samme nivå som før jul - gult.


Innskriving av nye førsteklassinger til skoleåret 2020-2021

Innskriving av elever som er født i 2015 og skal starte i 1. klasse skoleåret 2021-2022.

Årets nye 1.klassinger vil få informasjon fra skolen som barnet skal gå på. Som foresatt må du også logge deg inn i Visma Flyt Skole som er Narvik kommunes skolesystem.

 Innskrivingen vil være åpen f.o.m. 15. - 30. november 2020.

For å benytte løsningen åpner du internettsiden https://skole.visma.com/Narvik og logger på med din personlige BankID.

Når du har logget deg inn vil du få opp skolen som ditt barn skal gå på, og opplysninger om deg og ditt barn. Her kan du som foresatt legge til og endre opplysninger om deg som foresatt.

Samtykke

For å samtykke til at barnet ditt tar imot skoleplass ved den tildelte skolen må du trykke på knappen samtykke og deretter ja. Ønsker du derimot ikke den tildelte plassen, svarer du nei, men må i tillegg sende en melding om årsak til dette.  

Søknad om SFO - plass gjøres også på Visma Flyt Skole  

Søknadsfristen er 1. mars 2021.

Hvis du opplever problemer, ta kontakt med administrasjonen på din skole eller kommuneadmin i Visma Flyt skole, Rachel Ervland, rachel.ervland@narvik.kommune.no.

Webinar for foresatte

Mobbeombudet i Nordland arrangerer i samarbeid med mobbeombudene i Troms og Finnmark, et webinar for foreldre under tittelen «Kan mammer og pappaer være med å stoppe mobbing?» 

Webinaret er åpent for alle på Teams – deltakerlenke er: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjM2ZWM4NzUtOTNlMi00YzRiLTg4MjUtMGZmNDk3NWZhM2Jk%40thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22%3A%22d62bf962-1f38-4773-9b41-fbf6ada6e81e%22%2C%22Oid%22%3A%22aa757bf6-ad60-4bd9-a562-88496254cff7%22%2C%22IsBroadcastMeeting%22%3Atrue%7DHØSTFERIE

Ankenes skole  har høstferie fra og med onsdag 07 oktober til og med fredag 09 oktober. Vi ønsker alle elever og foreldre en riktig god høstferie. SFO vil være åpent som vanlig.                                                  

 SFO - planleggingsdager 2020-2021

Planleggingsdagene vil være 20 november 2020, 06 april og 14 mai  2021. 

Disse dagene vil SFO Ankenes være stengt. Velkommen til nytt skoleår

Det vil bli noen endringer fra nytt skoleår i forhold til lærere og fagarbeidere/assistenter. Neste års 5. trinn vil få nye lærere, da årets lærere skal starte med høstens 1. trinn. Det vil komme en egen mail til alle foresatte ved 5. trinn på Visma flyt skole. 

Kontaktlærerne på de ulike trinn vil være de samme som i år, men det vil komme noen nye trinnlærere. Mer info om dette kommer på høstens ukeplaner.

Jeg vil ønske alle elever på 7. trinn  lykke til på Narvik ungdomsskole (NUS). 

Avgangselever på 10. trinn ønskes lykke til med videre skolegang.

Skolestart til høsten vil være 17. august. 

Vil med dette ønske alle elever og foreldre en riktig god sommer !

Rektor

Vera Olaussen


Endring angående SFO - ferie

Det kommer nye SFO - vedtekter for Narvik Kommune som skal gjelde fra 01.08.20. Vedtektene skal opp til politisk behandling 18.06.20.

Alle SFO og barnehager skal ha ferie samtidig. Det vil si at fredag 03.07.20., vil være siste dag på SFO før ferien. Oppstart på SFO til høsten blir 03.08.20.


Helsesykepleierne er på jobb om du har spørsmål eller trenger noen å snakke med

Hei dere :)

Selv om skolen nå er stengt, kan du fortsatt få tak i helsesykepleier. Hvis du har spørsmål eller trenger noen å snakke med, tar du kontakt på telefon. 

Ring eller send SMS til: 99433230 for å nå helsesykepleier Line 

Ring eller send SMS til: 9100613 for å nå helsesykepleier Kjersti Halset  

Informasjon til barn og ungdom om Koronavirus 

Mange barn og unge har spørsmål om koronavirus, og Helsedirektoratet har laget en film som retter seg mot barn og unge. I filmen svarer Helen (lege i Helsedirektoratet) på spørsmålene fra Hermine på 13 år.Ny ledelse på Ankenes skole

Vera Olaussen er tilsatt som rektor ved Ankenes skole fra og med 1. mars.

Kjell Arne Flakken tiltrer som avdelingsleder ved barneskolen.

Halvor Bentsen konstitueres som avdelingsleder ved ungdomsskolen ut skoleåret.


Med vennlig hilsen

Halvar Nilssen

Avtroppende rektor, Ankenes skole

Medietilsynets veiledning til foreldre om barn og ungdom og sosiale medier


Vel verdt å ta en titt innom om du lurer på noe om barnets digitale liv! Gode råd og informasjon. 

https://medietilsynet.no/barn-og-medier/