Ankenes skole - nyheter

HØSTFERIE

Ankenes skole har høstferie fra og med onsdag 07 oktober til og med fredag 09 oktober. Vi ønsker alle elever og foreldre en riktig god høstferie. SFO vil være åpent som vanlig.

SFO - planleggingsdager 2020-2021

Planleggingsdagene vil være 20 november 2020, 06 april og 14 mai 2021.

Disse dagene vil SFO Ankenes være stengt.Skolestart 2020

Første skoledag høsten 2020 er 17. august.

Første skoledag for grunnskolen i Narvik kommune er 17. august.

Skolestart 2020 blir litt annerledes enn vi er vant til fra andre år.

Elever som begynner på 1. trinn kan ha følge av kun foresatte første skoledag. Ytterligere familie kan ikke stille opp i skolegården.

Foresatte vil heller ikke kunne følge barnet sitt med inn i klasserommet.

Dette er av smittevernhensyn.

Skolestart organiseres litt forskjellig fra skole til skole. Dersom du trenger mer informasjon kan du ta direkte kontakt med skolen din.

Oppmøtestedet er utendørs. Resten av skoledagen gjennomføres i tråd med smittevernreglene.Første skoledag skoleåret 2020-2021

Første skoledag er mandag 17.08.20.

Starttidspunkt for klassene:

  • 1. klasse kl 11:30 - 13:00

  • 2. - 10. klasse kl 08:30 - 10:30

Alle elevene møter i skolegården og vil bli hentet av trinnlærer

SFO - Planleggingsdag

Ankenes SFO vil holde stengt fredag den 14.08.20 grunnet planleggingsdag!


Velkommen til nytt skoleår

Det vil bli noen endringer fra nytt skoleår i forhold til lærere og fagarbeidere/assistenter. Neste års 5. trinn vil få nye lærere, da årets lærere skal starte med høstens 1. trinn. Det vil komme en egen mail til alle foresatte ved 5. trinn på Visma flyt skole.

Kontaktlærerne på de ulike trinn vil være de samme som i år, men det vil komme noen nye trinnlærere. Mer info om dette kommer på høstens ukeplaner.

Jeg vil ønske alle elever på 7. trinn lykke til på Narvik ungdomsskole (NUS).

Avgangselever på 10. trinn ønskes lykke til med videre skolegang.

Skolestart til høsten vil være 17. august.

  • 2. - 10. trinn møter kl. 08:30 -10:30

  • 1. trinn møter kl. 11:30 -13:00 i skolegården på lilleskola

Vil med dette ønske alle elever og foreldre en riktig god sommer !

Rektor

Vera Olaussen


Endring angående SFO - ferie

Det kommer nye SFO - vedtekter for Narvik Kommune som skal gjelde fra 01.08.20. Vedtektene skal opp til politisk behandling 18.06.20.

Alle SFO og barnehager skal ha ferie samtidig. Det vil si at fredag 03.07.20., vil være siste dag på SFO før ferien. Oppstart på SFO til høsten blir 03.08.20.


Velkommen til "BLI KJENT DAG" 12.06.20

Ankenes skole ønsker alle 1. trinnselever velkommen til "Bli kjent dag" den 12.06.20. Det er sendt ut brev til alle førsteklassingene angående denne dagen. Det blir i år to grupper og to ulike klokkeslett. Dette klokkeslettet står i brevet som kommer i løpet av de nærmeste dagene.

Det er 32 førsteklassinger skoleåret 2020/2021. Vi er ikke helt i mål med å dele trinnet etter adresse, så det er ikke sikkert at de elevene som får møte hverandre "på bli kjent dagen" blir de samme som de skal være i klassen med. De barna som har søkt om SFO - plass fra høsten kan også få møte de som er fagarbeidere/assistenter der. De som ikke har søkt SFO- plass må gjøre det snarest.

Elevene vil også få utdelt skolesekker denne dagen, de er oransje og kommer fra Trygg Trafikk.


Helsesykepleierne er på jobb om du har spørsmål eller trenger noen å snakke med

Hei dere :)

Selv om skolen nå er stengt, kan du fortsatt få tak i helsesykepleier. Hvis du har spørsmål eller trenger noen å snakke med, tar du kontakt på telefon.

Ring eller send SMS til: 99433230 for å nå helsesykepleier Line

Ring eller send SMS til: 9100613 for å nå helsesykepleier Kjersti Halset

Informasjon til barn og ungdom om Koronavirus

Mange barn og unge har spørsmål om koronavirus, og Helsedirektoratet har laget en film som retter seg mot barn og unge. I filmen svarer Helen (lege i Helsedirektoratet) på spørsmålene fra Hermine på 13 år.Ny ledelse på Ankenes skole

Vera Olaussen er tilsatt som rektor ved Ankenes skole fra og med 1. mars.

Kjell Arne Flakken tiltrer som avdelingsleder ved barneskolen.

Halvor Bentsen konstitueres som avdelingsleder ved ungdomsskolen ut skoleåret.


Med vennlig hilsen

Halvar Nilssen

Avtroppende rektor, Ankenes skole

Medietilsynets veiledning til foreldre om barn og ungdom og sosiale medier


Vel verdt å ta en titt innom om du lurer på noe om barnets digitale liv! Gode råd og informasjon.

https://medietilsynet.no/barn-og-medier/