Skolerute 2021-2022

Vedtatt skolerute for skoleåret 2021-2022 finnes på hjemmesiden til Narvik kommune.