Skolerute 2022-2023

 Vedtatt skolerute for skoleåret 2022-2023 finnes på hjemmesiden til Narvik kommune.