Dagsrytme på SFO

En dag på SFO

SFO åpner kl. 07.00.

Fri lek/ frokost

Friminutt 08.15

Skolen starter kl. 08.30

SFO starter rundt kl. 13.10 (Ulikt tidspunkt utfra hvilket trinn).

Spisetid

Aktiviteter

SFO stenger kl. 16.15. (Barna må være hentet innen 16.15.)

Åpningstider i ferier og "klemdager": se vedtektene i Visma Flyt Skole. 

Aktiviteter

Starter enten 13.30 eller 14.00, og vi er tilbake på SFO senest 15.30 de dagene vi er i hallen/på tur. 

Mandag: Frilek

Tirsdag: Aktiviteter i Ankeneshallen eller ut på tur

Onsdag: Formingsaktiviteter eller tur

Torsdag: Aktiviteter i Ankeneshallen eller ut på tur

Fredag: Frilek ute eller inne.