Administrasjon

Rektor: Halvar Nilssen

Telefon: 76 91 28 62 / 45 06 52 41

E-post: halvar-stig.nilssen@narvikskolen.no

Avdelingsleder barnetrinnet/ fagveileder: Vera Olaussen

Telefon: 76 91 28 54

E-post: vera.olaussen@narvik.kommune.no


Avdelingsleder ungdomstrinnet: Kjell Arne Flakken

Telefon: 76 91 28 62

E-post: kjell.arne.flakken@narvikskolen.no


Konstituert SFO-leder: Wenche Bruun

Telefon: 76 91 28 61

SFO (basen): 769 12 859 / 900 46 780

E-post: wenche.bruun@narvikskolen.no


SFO-leder: Gunn June Fossli

E-post: gunn-june.fossli@narvik.kommune.no