4. - 7. trinn

Pedagogisk personell på storskola

4. trinn

Katrine Sten

Kontaktlærer 4A

E-post: katrine.sten@narvikskolen.no

Berit Berntsen

Kontaktlærer 4B

Astrid Regine Larsåsen

Trinnlærer 4. trinn

Adrian Skogli

Trinnlærer 4. trinn

5. trinn

Trine Lise Sletteng

Kontaktlærer 5A

Margrethe Olsson

Kontaktlærer 5B

E-post: margrethe.olsson@narvikskolen.no

Moy Greger Sivertsen

Trinnlærer 5. trinn

6. trinn

Finn-Inge Karlsen

Kontaktlærer 6A

E-post: finn.karlsen@narvikskolen.no 

Helle Michaelsen

Kontaktlærer 6B

Marhe Karoliussen

Kontaktlærer 6C

Ole Petter Høgset

Trinnlærer 6. trinn

Halvor Bentsen

Trinnlærer 6. trinn

7. trinn

Lill Heidi Fikseth Fossen

Kontaktlærer 7A

Kamilla Nilsen

Kontaktlærer 7B

Hege Sørdal Skarsfjord

Trinnlærer 7. trinn 

Eivind Nilsen

Trinnlærer 7. trinn

Adrian Skogli

Trinnlærer 7. trinn