1. - 4. trinn

Pedagogisk personell på lilleskola

1. trinn

Katrine Sten

Kontaktlærer 1A

Berit Berntsen

Kontaktlærer 1A

2. trinn

Trine Lise Sletteng

Kontaktlærer 2A

Margrethe Olsson

Kontaktlærer 2B

E-post: margrethe.olsson@narvikskolen.no

Elin Eilertsen

Trinnlærer 2.trinn

Marit Santi

Kontaktlærer 3A

Hans-Anders Schjelderup

Kontaktlærer 3B

4. trinn

Ørjan Pettersen

Kontaktlærer 4A

Kamilla Nilsen

Kontaktlærer 4B

E-post: kamilla.nilsen@narvikskolen.no

Lill Heidi Fossem

Trinnlærer 4. trinn

Hege Skarsfjord

Trinnlærer 4. trinn